O firmě

SERVIS CARRIER Plzeň, s.r.o.

Společnost SERVIS CARRIER Plzeň, s.r.o. působí na trhu v oblasti chlazení, klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel od roku 1995.

V současné době zaujímáme jedno z předních míst na trhu nejen v regionu, zvláště pak v oblasti alternativních zdrojů energie.


Dovolte abychom Vám alespoň v krátkosti představili světoznámou značku CARRIER ...

 

CARRIER VYUŽÍVÁ PODPORU VÝZNAMNÉ TECHNOLOGICKÉ KORPORACE UTC.

CARRIER - UTCCarrier Corporation je součástí United Technologies Corporation (UTC), která zaměstnává 215.000 lidí, je zastoupena asi ve 180 zemích po celém světě a je 55. největší americkou korporací na světě (Industry Week, 2006).

United Technologies je globální korporace složená z předních světových podniků bohatou historií a průkopnickými technologiemi. UTC podniky postavily rvní funkční helikoptéru na světě, vynalezly výtahy a klimatizační zařízení, yvinuly první komerčně dostupné vodíkové palivové články a navrhly kompletní ystémy pro podporu života v raketoplánech.

Podpořen zázemím UTC je Carrier bohatým zdrojem nápadů, technologií vynálezů, které pomáhají budovat lepší svět.

 

VYTVÁŘÍME LEPŠÍ SVĚT PRO ŽIVOT, PRÁCI A ZÁBAVU.

Naším cílem je udělat svět lepším místem. Tento cíl vznikl před více než 100 lety, kdy Williams Carrier jako první položil základy moderní klimatizace a vyvinul první klimatizační systém.

Od té doby pracujeme na vytvoření příjemného, produktivního a zdravého vnitřního prostředí, nezávislého na počasí. Dosáhli jsme velkého pokroku v oblasti přepravy a skladování potravin snadno podléhající zkáze a dalších netrvanlivých produktů, díky tomu jsme schopni zaručit jejich následnou bezpečnou spotřebu.

Při zvyšování naší bezpečnosti a pohodlí jsme nikdy nezapomněli na naši odpovědnost za ochranu celosvětového životního prostředí. Carrier byl prvním výrobcem klimatizace, který použil bezchlorová chladiva nepoškozující ozonovou vrstvu.

Za svůj přínos k vývoji výrobků šetrných k životnímu prostředí obdržel Carrier prestižní ocenění za ochranu ozonové vrstvy od americké agentury na ochranu životního prostředí (EPA).

V současné době je Carrier největším světovým výrobcem klimatizace, vytápění, ventilace a komerčních chladících systémů.

 

VÝZKUM, ZKUŠENOSTI A INOVACE

Carrier je největší organizací na světě, která se zavazuje k výzkumu a vývoji v oblasti klimatizace vzduchu. Základem pro kvalitu života stávajících a budoucích generací je ochrana životního prostředí. Úkolem je toto zkombinovat s neustálým ekonomickým růstem, a to způsobem, který je udržitelný po dlouhé období.

Vize společnosti Carrier nebyla změněna po více jak jedno století: vytvořit ideální vnitřní klima nezávislé na počasí. Každých 8 sekund se na světě instaluje jedna klimatizace Carrier. Strategickými principy společnosti Carrier je pokroková konstrukce a technologie, spolehlivost, předprodejní a poprodejní servis.

 

KVALITA A SPOLEHLIVOST

Součástí všech výrobků a systémů společnosti Carrier je garance kvality a spolehlivosti. Výrobky a systémy procházejí rozsáhlými testy, jako je např. 10 minutový funkční test systému, který se provádí před jeho expedicí.

K ověření bezpečnosti výrobků, správnosti poskytovaných údajů a plnění náročných norem provozního použití jsou produkty také certifikovány většinou mezinárodních organizací. Tím je zaručeno, že zákazník obdrží bezpečný a spolehlivý výrobek.

Tímto je zákazník ujištěn, že výrobky a služby splňují požadavky jakosti.